حقیقت سرعت ما

سرعت ترجمه در هر ساعت حدود 300 کلمه و در هر روز حدود 2500 کلمه برای هر مترجم و سرعت تایپ حدود 1250 کلمه در ساعت و 8000 کلمه در هر روز برای هر تایپیست می باشد.
ما متعهد به تحویل سفارش در زمان تعیین شده هستیم، نمایش دهنده سفارش ها به ما نشان می دهد هر سفارش چه زمانی بایستی تحویل داده شود
سفارش های ترجمه و تایپ به محض پرداخت هزینه اولیه، سریعا دسته بندی شده و برای انجام ارسال می شود
ما می توانیم یک پروژه را بین همکاران مترجم و تایپیست خود به صورت موازی تقسیم نماییم تا سفارش را در زمانی سریع به شما تحویل بدهیم

تجربه ی یک ترجمه و تایپ سریع تر

سفارش خود را سریعتر دریافت کنید

ما این توانایی را داریم که پروژه‌ها را بین همکاران زیادی تقسیم کنیم تا ترجمه سریع‌تر انجام شود. کافیست در زمان ثبت سفارش، زمان تحویل مورد نیاز خود را مشخص نمایید و بفرمایید که نیاز دارید سفارش به صورت فوری برای شما محاسبه و انجام شود

چرا سریع‌

در مرکز ترجمه و تایپ ایران ما معتقدیم، زمان برای شما اهمیت دارد و برخی مواقع انجام یک سفارش ترجمه یا تایپ در زمانی کوتاه بسیار اهمیت پیدا می کند و دیگر اینکه در عصر اینترنت، فرآیندهای ناکارآمد قدیمی نباید کسب و کار شما را به تأخیر بیندازند.

زمان‌سنج شمارش معکوس

مرکز ترجمه و تایپ ایران یک زمان‌سنج شمارش معکوس دارد که نشان می‌دهد سفارش ترجمه یا تایپ چه زمانی باید تحویل شود.

نیروهای انسانی

سرعت ترجمه در هر ساعت حدود 300 کلمه و در هر روز حدود 2500 کلمه برای هر مترجم و سرعت تایپ حدود 1250 کلمه در ساعت و 8000 کلمه در هر روز برای هر تایپیست می باشد. این امر در میان همکاران، با سرعت و توانایی های مختلف، تقریبا ثابت هست.

زمان کلی انجام سفارش

زمان انجام سفارش متشکل از زمان انتظار، زمان واقعی انجام سفارش ترجمه یا تایپ و تعداد مترجم یا تایپیستی که به طور برابر کار می‌کنند تشکیل می شود. ما می‌توانیم یک پروژه را بین همکاران زیادی تقسیم کنیم تا زمانی درخواستی شما را تحقق بخشیم.

چرا ما سرعت بیشتری داریم؟

مرکز ترجمه و تایپ ایران کل فرآیند انجام تخصصی سفارش را ساده کرده و تمامی تأخیرها را از بین می‌برد.

بررسی هزینه های سفارش

سفارش خودت رو شروع کن

تماس با ما

کرمانشاه، ساختمان جهاددانشگاهی، پارک علم و فناوری استان کرمانشاه

 

ایمیل:mail[at]trty[dot]ir

تلفن:38396901-083

تلفن:09338225855

 

مدیریت سفارش