مقاله های ترجمه شده تمامی رشته ها

ارزیابی شبکه بی سیم چند لایه 5G تلفن همراه :چشم انداز مدیریت تداخل

Evolution Towards 5G Multi-tier Cellular Wireless
Networks: An Interference Management Perspective

Ekram Hossain, Mehdi Rasti, Hina Tabassum, and Amr Abdelnasser

Abstract

The evolving fifth generation (5G) cellular wireless networks are envisioned to overcome the fundamental challenges of existing cellular networks, e.g., higher data rates, excellent endto- end performance and user-coverage in hot-spots and crowded areas with lower latency, energy consumption and cost per information transfer. To address these challenges, 5G systems will adopt a multi-tier architecture consisting of macrocells, different types of licensed small cells, relays, and device-to-device (D2D) networks to serve users with different quality-of-service (QoS) requirements in a spectrum and energy-efficient manner. Starting with the visions and requirements of 5G multi-tier networks, this article outlines the challenges of interference management (e.g., power control, cell association) in these networks with shared spectrum access (i.e., when the different network tiers share the same licensed spectrum). It is argued that the existing interference management schemes will not be able to address t e interference management problem in prioritized 5G multitier networks where users in different tiers have different priorities for channel access. In this context, a survey and qualitative comparison of the existing cell association and power control schemes is provided to demonstrate their limitations for interference management in 5G networks. Open challenges are highlighted and guidelines are provided to modify the existing schemes in order to overcome these limitations and make them suitable for the emerging 5G systems.

Index Terms—5G cellular wireless, multi-tier networks, interference management, cell association, power control.

ارزیابی شبکه بی سیم چند لایه 5G تلفن همراه :چشم انداز مدیریت تداخل

چکیده: ارزیابی پنجمین نسل شبکه های بی سیم تلفن همراه جهت غلبه بر چالشهای اساسی شبکه های موجود تلفن همراه مانند نرخ بالای داده ها،عملکرد عالی پشت سر هم و پوششی برای کاربران در نقاط داغ و مناطق شلوغی با زمان تاخیر پایینتر ،مصرف انرژی و هزینه هر اطلاعات انتقالی پیش بینی شد.جهت عنوان این چالشها،سیستمهای G5 یک طرح چند لایه ای متشکل از ماکروسل،انواع مختلفی از سلولهای کوچک مجوز دار و شبکه های دستگاه به دستگاه جهت به کار گیری کاربرهایی با تجهیزات کیفیت خدمات مختلف در طیف و یک شیوه انرژی کارآمد اتخاذ می گردد.با شروع چشم اندازیه به تجهیزات شبکه چند لایه G5 ،این مقاله چالشهای مدیریت تداخل (مانند،کنترل نیرو،ارتباط سلولی) در این شبکه ها را با دسترسی به طیف مشترک(مانند،هنگامی که ردیفهای مختلف شبکه طیف مجوزدار مشابهی را به اشتراک میگذارند)مشخص می نماید.استدلال شده که طرح مدیریت تداخل موجود قادر به عنوان مشکلات مدیریت تداخلی در شبکه های چند لایه G5 اولویت بندی شده جایی که کاربران در ردیفهای مختلف دارای مشکلات مختلف اولویت بندی در دسترسی به کانال هستند،نخواهد بود.در این زمینه،یک نظر سنجی و مقایسه کمی ،ارتباط سلولی و طرحهای کنترل نیروی موجود انجام شد تا محدودیتهای آنها را برای مدیریت تداخل در شبکه های G5 نشان دهد.چالشهای باز برجسته شده و دستوالعملهایی برای اصلاح طرحهای موجود به منظور غلبه بر این محدودیتها ایجاد شده و آنها مناسب با ظهور سیستمهای G5 میسازند.


اصطلاحات شاخص: تلفن همراه بی سیم G5 ،شبکه های چند لایه،مدیریت تداخل،ارتباط سلولی،کنترل نیرو

 

لطفا برای دریافت مقاله، از بخش ثبت سفارش (ارسال تیکت) مقاله شماره 1601 را سفارش دهید.

 

با تشکر

 

 

 

تماس با ما

کرمانشاه، ساختمان جهاددانشگاهی، پارک علم و فناوری استان کرمانشاه

 

ایمیل:mail[at]trty[dot]ir

تلفن:38396901-083

تلفن:09338225855

 

مدیریت سفارش