مقاله های ترجمه شده تمامی رشته ها

ترجمه مقاله محاسبات فراگیر کاربردها و فرصتهای تحقیقاتی

Ubiquitous computing: Applications and research opportunities

Abstract:
About 25 years ago, Mark Weiser introduced the concept of Ubiquitous Computing. Ten years later, Mahadev Satyanarayanan revisited and reinforced the concept by publishing studies focused on components and architectures to achieve the Pervasive Computing (synonym of ubiquitous computing). Since then, this computational paradigm has received increasing attention from researchers. Significantly, recent years have witnessed the proliferation of various technologies that enable the implementation of ubiquitous systems such as Location Systems and Location-based Services (LBSs). Furthermore, the application of ubiquitous computing in different knowledge areas has increasingly been studied, covering areas such as health (u-health), accessibility (u-accessibility), learning (u-learning), commerce (u-commerce) and games (u-games). This broad interest shows the relevance of this emergent technology and allows us to predict that the adoption of ubiquitous computing will generate a similar impact that the adoption of Internet has generated in various application areas (for example, e-commerce and e-learning). This article summarizes the evolution of ubiquitous computing and discusses emerging uses in some application areas. Additionally, the text discusses issues currently addressed by researchers that are considered challenges and consequently research opportunities. For example, studies related to Contexts Histories (also called Trails) and their use to support Profile Management and Context Prediction have been considered strategic. Finally, the article concludes by outlining trends in ubiquitous computing research.

 

محاسبات فراگیر، کاربردها و فرصتهای تحقیقاتی

جرج لوئیس ویکتوریا باربوسا
برنامه فوق لیسانس محاسبات کاربردی
دانشگاه واله دو ریو دوز سینوز (آنیسینوز)
سائو لئوپولدو، برزیل

چکیده
در حدود 25 سال قبل، مارک ویزر، مفهوم محاسبات فراگیر را مطرح کرد. ده سال بعد، ماهادوف ساتیانارایانان با انتشار مطالعات متمرکز بر مولفه ها و معماری ها برای کسب محاسبات جامع، این مفهوم را مجددا بررسی و تقویت کرد (مترادف محاسبات فراگیر). از آن به بعد، این نمونه ی محاسباتی، توجه زیادی را از سوی محققان جلب نموده است. به طور قابل توجهی، سالهای اخیر شاهد ازدیاد فناوری های گوناگون بوده است که اجرای سیستم های فراگیر را میسر میسازد همانند سیستم های موقعیت یابی و خدمات مبتنی بر موقعیت یابی (LBSها). به علاوه، بکارگیری محاسبه ی فراگیر در حوزه های مختلف دانش، به طور فزاینده ای مورد مطالعه قرار گرفته است که حوزه هایی مانند سلامت (u-health)، دسترسی (u-accessibility)، یادگیری (u-learning)، تجارت (u-commerce) و بازیها (u-games) را در بر میگیرد. این توجه وسیع، ارتباط این فناوری پدید آمده را نشان میدهد و به ما اجازه میدهد پیش بینی کنیم، پذیرش محاسبات فراگیر، یک اثر مشابه را ایجاد خواهد کرد که پذیرش اینترنت در حوزه های کاربردی مختلف، ایجاد کرده است (به عنوان مثال، تجارت الکترونیک و یادگیری الکترونیک). این مقاله، تکامل محاسبات فراگیر را خلاصه کرده و برنامه های کاربردی پدید آمده در برخی حوزه های کاربردی را مورد بحث قرار میدهد. به علاوه، این متن در حال حاضر مسائل بررسی شده توسط محققانی را مورد بحث قرار میدهد که به عنوان چالش و در نتیجه فرصتهای تحقیقاتی محسوب میشوند. به عنوان مثال، مطالعات مربوط به سابقه ی شرایط (هم چنین مسیرها) و استفاده ی آنها برای حمایت از مدیریت پروفایل و پیش بینی زمینه، استراتژیک قلمداد شده اند. نهایتا، این مقاله با خلاصه سازی روندها در تحقیق محاسبات فراگیر نتیجه گیری میشود.
کلید واژه ها- محاسبات فراگیر؛ کاربردها؛ مدیریت پروفایل؛ سابقه ی شرایط؛ پیش بینی شرایط.

 

لطفا برای دریافت مقاله، از بخش ثبت سفارش (ارسال تیکت) مقاله شماره 1461 را سفارش دهید.

 

با تشکر

مطالب مرتبط

آموزش مقاله نویسی، مراحل و راه

آموزش مقاله نویسی، مراحل و راهکارهای پذیرفته شدن م

چگونه می توانم بهترین خدمات تر

چگونه می توانم بهترین خدمات ترجمه را دریافت کنم؟

ترجمه مقاله طراحی مواد ترکیبات

Design of biocomposite materials for bone tissue r

حافظه ترجمه چیست؟

حافظه ترجمه چیست؟ حافظه ترجمه یک ویژگی از سیستم ه

مترجم انسانی یا ترجمه ماشینی؟

آیا ماشین‌های ترجمه آماده جایگزینی با مترجم‌های ان

نکاتی که که باید در زمان انتخ

چه چیزهایی را باید در زمان انتخاب یک مرکز ترجمه در

تماس با ما

کرمانشاه، ساختمان جهاددانشگاهی، پارک علم و فناوری استان کرمانشاه

 

ایمیل:mail[at]trty[dot]ir

تلفن:38396901-083

تلفن:09338225855

 

مدیریت سفارش