مقاله های ترجمه شده تمامی رشته ها

ترجمه مقاله تاثیر سیستم پشتیبانی تصمیم گیری بالینی برای تجویز دارو

Impact of a clinical decision support system for high-alert medications on the prevention of prescription errors

 

International Journal of Medical Informatics
Volume 83, Issue 12, December 2014, Pages 929-940

Abstract
Objective

To evaluate the impact of a high-alert medication clinical decision support system called HARMLESS on point-of-order entry errors in a tertiary hospital.

Method

HARMLESS was designed to provide three kinds of interventions for five high-alert medications: clinical knowledge support, pop-ups for erroneous orders that block the order or provide a warning, and order recommendations. The impact of this program on prescription order was evaluated by comparing the orders in 6 month periods before and after implementing the program, by analyzing the intervention log data, and by checking for order pattern changes.

Result

During the entire evaluation period, there were 357,417 orders and 5233 logs. After HARMLESS deployment, orders that omitted dilution fluids and exceeded the maximum dose dropped from 12,878 and 214 cases to 0 and 9 cases, respectively. The latter nine cases were unexpected, but after the responsible programming error was corrected, there were no further such cases. If all blocking interventions were seen as errors that were prevented, this meant that 4137 errors (3584 of which were ‘dilution fluid omitted’ errors) were prevented over the 6-month post-deployment period. There were some unexpected order pattern changes after deployment and several unexpected errors emerged, including intramuscular or intravenous push orders for potassium chloride (although a case review revealed that the drug was not actually administered via these methods) and an increase in pro re nata (PRN; administer when required) orders for most drugs.

Conclusion

HARMLESS effectively implemented blocking interventions but was associated with the emergence of unexpected errors. After a program is deployed, it must be monitored and subjected to data analysis to fix bugs and prevent the emergence of new error types.

Keywords
Medication errorsPatient safetyClinical decision support systemsComputerized physician order entry system

 

تاثیر سیستم پشتیبانی تصمیم گیری بالینی برای تجویز داروهای با هشدار بالا در پیشگیری از خطاهای تجویز

 


چکیده


هدف: ارزیابی تاثیر سیستم پشتیبانی تصمیم گیری بالینی داروهای با هشدار بالا که به ان "HARMLESS " در ورود خطاهای تجویز در یک بیمارستان پیشرفته گفته می شود.
روش: "HARMLESS " برای ارائه سه نوع از مداخلات برای تجویز 5 داروی با هشدار بالا طراحی شده است.
تجویز داروها: پشتیبانی از دانش بالینی، پاپ اپ برای سفارش های اشتباه که سفارش را بلوکه می کند یا یک هشدار را نشان می دهد و توصیه های سفارش. تاثیر این برنامه روی سفارش تجویز توسط مقایسه سفارش ها در 6 ماهه قبل و بعد از اجرای برنامه ارزیابی شده است. که این کار به وسیله تحلیل اطلاعات ورودی مداخله و برسیی برای تغییرات الگوی سفارش انجام شده است.
نتایج: در تمام طول دوره ارزیابی، 357417 سفارش و 5233 ورود صورت گرفته است. پس از نصب HARMLESS ، سفارش هایی که مایعات رقیق را حذف کرده بودند و نیز حداکثر دوز اضافی به ترتیب از 12878 و 214 مورد به 0 و 9 مورد کاهش یافت. در حالت دوم، 9 مورد غیرمنتظره بود اما پس از رسیدگی، خطای برنامه تصحیح یافت. و پس از این کار، دیگر این چنین مواردی پیش نیامد. اگر همه مسدود کردن مداخلات به دید خطاهایی که مانع از این شدند به ان نگاه شود، این بدان معنی است که 4137 خطا(3584 از این ها، خطاهای حذف مایعات رقیق می باشد) بیش از 6 ماه پس از دوره استقرار از ان ممانعت شده است. برخی از الگوهای های سفارش غیرمنتظره پس از نصب وجود داشند و چندین خطای غیرمنتظره پدید امده است که شامل سفارشات فشار وریدی یا عضلانی برای پتاسیم کلراید می باشد(هرچند یک بررسی مورد نشان داده که دارو درحقیقت توسط این روش ها توزیع نشده است) و سفارش های پرو ر ناتا برای اکثر داروها افزایش یافته است(PRN: توزیع زمانی که نیاز باشد)
کلیدواژه ها: اشتباهات دارویی، سلامت بیمار، سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری بالینی، سیستم ورود سفارش پزشک به صورت کامپیوتری.

 

لطفا برای دریافت مقاله، از بخش ثبت سفارش (ارسال تیکت) مقاله شماره 1440 را سفارش دهید.

 

با تشکر

مطالب مرتبط

5 درصد تخفیف برای تمامی سفارش

تخفیف 5% تمامی سفار ش های ترجمه و تایپ   مرکز تر

مترجم انسانی یا ترجمه ماشینی؟

آیا ماشین‌های ترجمه آماده جایگزینی با مترجم‌های ان

آینده ترجمه ها

آینده ترجمه ها: ما به عنوان یک صنعت به کجا می رویم

مشکلات ترجمه متون تخصصی

مشکلات ترجمه متون تخصصی میرلا کاستلینو، دانشگاه پ

ترجمه مقاله محاسبات فراگیر کار

Ubiquitous computing: Applications and research op

آینده صنعت ترجمه چگونه خواهد ب

آینده صنعت ترجمه چگونه خواهد بود؟ تکنولوژی در حال

تماس با ما

کرمانشاه، ساختمان جهاددانشگاهی، پارک علم و فناوری استان کرمانشاه

 

ایمیل:mail[at]trty[dot]ir

تلفن:38396901-083

تلفن:09338225855

 

مدیریت سفارش