مقاله های ترجمه شده تمامی رشته ها

ترجمه مقاله درک آزمون تی با نمونه های مستقل

UNDERSTANDING THE INDEPENDENT-SAMPLES t TEST

Abstract

The independent-samples t test evaluates the difference between the means of two independent or unrelated groups. That is, we evaluate whether the means for two independent groups are significantly different from each other. The independent-samples t test is commonly referred to as a between-groups design, and can also be used to analyze a control and experimental group. With an independent-samples t test, each case must have scores on two variables, the grouping (independent) variable and the test (dependent) variable. The grouping variable divides cases into two mutually exclusive groups or categories, such as boys or girls for the grouping variable gender, while the test variable describes each case on some quantitative dimension such as test performance. The t test evaluates whether the mean value of the test variable (e.g., test performance) for one group (e.g., boys) differs significantly from the mean value of the test variable for the second group (e.g., girls).

 

 

 درک آزمون تی با نمونه های مستقل

چکیده

آزمون تی با نمونه مستقل به ارزیابی اختلاف میان میانگین دو گروه مستقل و نامربوط می پردازد. به همین دلیل ما به ارزیابی این امر می پردازیم که  این میانگین ها برای گروه های مستقل ه طور معنی داری متفاوت باشد. آزمون آمری تی با نمونه مستقل عموماً به آن به صورت طرح میان دو گروه اطلاق می شود  و می توان آن را در تحلیل گروه کنترل و گروه آزمایش به کار گرفت. با داشتن که آزمون ـماری تی با نمونه مستقل، هر مورد باید دارای نمراتی در دو متغیر یعنی متغیر گروه بندی (مستقل) و متغیر آزمون (وابسته) داشته باشند. متغیر گروه بندی موارد را به دو گروه خاص مانند گروه دختران و پسران  در متغیر گروه بندی به لحاظ جنسیت تقسیم می کند درحالیکه  متغیر آزمون هر مورد را در برخی ابعاد کمی مانند عملکرد آزمون نشان می دهد. آزمون تی ارزیابی می کنه که مقدار میانگین متغیر آزمون (به عنوان مثال، عملکرد آزمون) برای یک گروه (به عنوان مثال، گروه پسران) به طور معنی داری با مقدار میانگین متغیر آزمون در گروه دوم متفوات است (به عنوان مثال، دختران)

 

لطفا برای دریافت مقاله، از بخش ثبت سفارش (ارسال تیکت) مقاله شماره 1417 را سفارش دهید.

 

با تشکر

مطالب مرتبط

هنگام انتخاب یک مرکز ترجمه بای

هنگام انتخاب یک مرکز ترجمه باید به چه مواردی دقت ک

تخصص در ترجمه

تخصص در ترجمه (اسطوره ها و واقعیت ها) توسط چارلز

مترجم انسانی یا ترجمه ماشینی؟

آیا ماشین‌های ترجمه آماده جایگزینی با مترجم‌های ان

ترجمه مقاله کاربرد مقیاس پذیر

Scalable application of thin film coating techniqu

پیچیدگی ترجمه متون حقوقی

پیچیدگی ترجمه های متون حقوقی ترجمه مدارک حقوقی به

20 درصد تخفیف برای تمامی سفارش

تخفیف 20% تمامی سفار ش های ترجمه و تایپ   مرکز ت

تماس با ما

کرمانشاه، ساختمان جهاددانشگاهی، پارک علم و فناوری استان کرمانشاه

 

ایمیل:mail[at]trty[dot]ir

تلفن:38396901-083

تلفن:09338225855

 

مدیریت سفارش