مقاله های ترجمه شده تمامی رشته ها

ساختارهای نانو یک بعدی، تکنیک الکترواسپاینینگ و فیلتر بی نظیر نانو

One-Dimensional Nanostructures

Electrospinning Technique and Unique Nano fibers

Preface
One-dimensional (1D) nanostructures (wires, rods, tubes, fibers, and belts) are of current interest for their applications in mesoscopic physics and nanoscale devices. In contrast to other nanostructures, 1D nanostructures can provide unique advantages for the investigation of the dependence of electrical, thermal, and mechanical performances on dimensionality. To apply the 1D nanostructures into existed macroscopic devices, there is a great need to develop a novel synthesis route for 1D nanostructures with nanoscaled diameter and macroscopic length. Since the 1990s, a novel and simple technique entitled electrospinning, revived by Reneker, has attracted numerous attention for the generation of 1D nanostructures with continuous length, tuneable diameter, aligned direction, diverse and controllable compositions. Till date, the electrospinning field has been evaluated as the Fast Moving Front in materials science by Thomson, ISI. We therefore publish a mini book to introduce electrospinning. We nevertheless ex end our apologies to those scientists whose research findings could not be cited or discussed in our mini book. The present book shall be of interest to those scientists engaged in 1D nanostructures and their applications.

ساختارهای نانو یک بعدی

تکنیک الکترواسپاینینگ و فیلتر بی نظیر نانو

مقدمه

ساختارهای نانو یک بعدی(1D) (سیم، میله، لوله، فیلتر، و تسمه) موارد مورد توجه فعلی برای برنامه های کاربردی در دستگاه های فیزیک مزوسکوپی و نانوسنج هستند. در مقایسه با ساختارهای نانو دیگر ،ساختارهای نانو یک بعدی 1D می توانند مزایای منحصر به فردی برای بررسی وابستگی اجرای الکتریکی، حرارتی و مکانیکی در ابعاد فراهم کند. برای اعمال ساختارهای نانو1D به دستگاه های ماکروسکوپی موجود، یک نیاز بزرگ برای توسعه یک مسیر سنتز جدید برای ساختارهای نانو1D با قطرمقیاس نانو و طول ماکروسکوپی وجود دارد. از دهه 1990، یک یک تکنیک ساده وجدید تحت عنوان الکترواسپاینینگ، توسط Reneker دوباره رواج پیدا کرد، توجه بسیار یاز نسل ساختارهای نانو1D با طول متوالی، قطرتنظیم پذیر، جهت هم ردیف،ترکیبات متنوع وقابل کنترل جلب کرده است. تا به امروز رشته الکترواسپاینینگ به عنوان جبهه در حال حرکت سریع در علم مواد توسط تامسون، ISI ارزیابی می شود. بنابراین ما یک کتاب کوچک برای معرفی الکترواسپاینینگ منتشرکردیم. با این حال ما به از آن دسته دانشمندان که یافته های پژوهش آنها را  در کتاب کوچکمان  نتوانستیم ذکرکنیم و یا مورد بحث قرار دهیم پوزش می طلبیم. کتاب حاضر باید مورد علاقه دانشمندان درگیر با ساختارهای نانو 1D و برنامه های کاربردی اش باشد.

 

لطفا برای دریافت مقاله، از بخش ثبت سفارش (ارسال تیکت) مقاله شماره 1615 را سفارش دهید.

 

با تشکر

مطالب مرتبط

ترجمه وب سایت می تواند کمک بزر

ترجمه وب سایت می تواند کمک بزرگی برای کسب و کار شم

مدیریت سفارش های ترجمه و تایپ

مدیریت سفارش های ترجمه و تایپ با حجم زیاد در عصر ا

کار ترجمه برای چه کسی یک شغل و

کار ترجمه برای چه کسی یک شغل و حرفه محسوب می‌شود؟

ترجمه مقاله اثرات تجربه های نا

The Effects of Brand Experiences, Trust and Satisf

ترجمه و اهمیت مدیریت اصطلاحات

ترجمه و اهمیت مدیریت واژگان بر کسی پوشیده نیست که

رسیدگی به ترجمه‌های حجیم در عص

رسیدگی به ترجمه‌های حجیم در عصر اتوماسیون و فضای ا

تماس با ما

کرمانشاه، ساختمان جهاددانشگاهی، پارک علم و فناوری استان کرمانشاه

 

ایمیل:mail[at]trty[dot]ir

تلفن:38396901-083

تلفن:09338225855

 

مدیریت سفارش