مقاله های ترجمه شده تمامی رشته ها

اندازه گیری و پیش بینی ته نشست ایجاد شده از پیش بار و زهکشی عمودی بر ته نشست خاک ناهمگن

Measurements and predictions of settlements induced by preloading and vertical drains on a heterogeneous soil deposit

Giuseppe Di Filippo, Valeria Bandini, Ernesto Cascone, Giovanni Biondi *
Dipartimento di Ingegneria Civile, Informatica, Edile, Ambientale e Matematica Applicata, University of Messina, Contrada di Dio, 98166 Messina, Italy

a b s t r a c t
The paper describes a comparison between in situ measurements and theoretical predictions of the ground settlements induced by preloading and vertical drains on a heterogeneous soil deposit. Settlement measurements, normalized with respect to the final value of the consolidation settlements computed using the hyperbolic approach, were compared with an average degree of consolidation predicted by a rigorous theoretical solution accounting for radial and vertical consolidation induced by a time-dependent loading history and including the smear effect. The comparison allowed estimating proper values of the diameter describing the smeared zone and revealed the remarkable influence of the lithological and mechanical heterogeneity of the soil deposit.

Keywords:
Settlement measurements and prediction.Preloading with vertical drain.Radial consolidation.Soil heterogeneity.Smear effect

اندازه گیری و پیش بینی ته نشست ایجاد شده از پیش بار و زهکشی عمودی بر ته نشست خاک ناهمگن

چکیده

این مقاله یک مقایسه بین اندازه گیری های در محل و پیش بینی های نظری از ته نشست زمین ناشی از پیش بار و زهکشی عمودی بر نشست خاک ناهمگن را شرح می دهد.

اندازه گیری نشست که به وسیله ارزش نهایی تثبیت ته نشست ها نرمال گردیده و از طریق رویکرد هذلولی محاسبه می گردد، با درجه متوسط تثبیت پیش بینی شده از طریق محاسبه راه حل دقیق برای تثبیت افقی و عمودی که ناشی از تاریخچه بارگذاری وابسته به زمان و اثر لکه می باشد، مقایسه شدند. چنین مقایسسه ای تخمین ارزش های مناسب قطر را که محدوده تحت تاثر را توصیف می نماید را فراهم نموده و اثر قابل توجه ناهمگنی مکانیکی و سنگ شناسی را نشان می دهد.

کلید واژه: اندازه گیری و پیش بینی ته نشست، پیش بار با زه کشی عمودی، تثبیت افقی، ناهمگنی خاک، اثر لکه

 

لطفا برای دریافت مقاله، از بخش ثبت سفارش (ارسال تیکت) مقاله شماره 1625 را سفارش دهید.

مطالب مرتبط

استانداردهای ترجمه ISO 9001 و

استانداردهای ترجمه ISO 9001 و ISO 17100 همانند هر

ساختارهای نانو یک بعدی، تکنیک

One-Dimensional Nanostructures Electrospinning Te

ترجمه مقاله ارزیابی منابع طبیع

Assessment of natural resources for nature-based t

آموزش مقاله نویسی، مراحل و راه

آموزش مقاله نویسی، مراحل و راهکارهای پذیرفته شدن م

5 درصد تخفیف برای تمامی سفارش

تخفیف 5% تمامی سفار ش های ترجمه و تایپ   مرکز تر

فرمول‌ها و توابع در اکسل

فرمول‌ها و توابع در اکسل هر فرمول عبارتی است که م

تماس با ما

کرمانشاه، ساختمان جهاددانشگاهی، پارک علم و فناوری استان کرمانشاه

 

ایمیل:mail[at]trty[dot]ir

تلفن:38396901-083

تلفن:09338225855

 

مدیریت سفارش