مقاله های ترجمه شده تمامی رشته ها

ترجمه مقاله استحکام بخشی شبکه و فرایندهای تصادفی

Network robustness and random processes

Rostislav Vodáka,b , Michal Bíl b,∗ , Jiří Sedoník b

a b s t r a c t
We introduce two new measures of network robustness and apply them to four different strategies. The measures are independent from the number of nodes in the network and have the strong potential to cover a large portfolio of applications. Using the MonteCarlo methods, we demonstrate how to approximate the measures. The methods are based on random interruption of links with suitable constraints which represent the abovementioned strategies. We introduce two networks with obvious varying robustness to demonstrate the measures. We also demonstrate how to employ the measures in order to improve the robustness of the networks by adding one new link. We further indicate that the measures are able to identify the infrequently connected parts of the network and suggest the most appropriate improvement. We also discuss the consequences of the obtained results and the possible applications of the measures.

Keywords: Robustness.Network.Monte Carlo.Markov chains.Hard-core model.Random processes

استحکام بخشی شبکه و فرایندهای تصادفی

 

چکیده

ما دو اقدام جدید استحکام بخشی شبکه را معرفی کردیم و انها را برای چهار استراتژی به کار بردیم. اقدام ها مستقل از تعداد گره ها در شبکه  می باشند و پتانسیل بیشتری برای وشش یک مجموعه بزرگ از برنامه های کاربردی را دارد. با استفاده از روش های مونت کارلو، ما چگونگی تقریب اقدامات را نشان دادیم . روش ها براساس وقفه تصادفی لینک ها به همراه قیود مناسب می باشند که  نشاندهنده استراتژی های فوق می باشد. ما دو شبکه به همراه استحکام بخشی مختلف اشکار برای نشان دادن اقدامات را معرفی کردیم. ما همچنین چگونگی اعمال اقدامات به منظور بهبود استحکام بخشی شبکه ها را نشان می دهیم. علاوه بر این ما نشان می دهیم که اقدامات قادرند که بخش های اتصال یافته نادر از شبکه را شناسایی کند و مناسب ترین ییشرفت ها را ارائه می دهند. ما همچنین نتایج ناشی از نتایج و کاربردهای احتمالی از اقدامات را مورد بحث قرار می دهیم.

کلید واژه ها: استحکام بخشی، شبکه، مونت کارلو، زنجیرهای مارکوف، مدل سخت هسته، پروسه های تصادفی.

 

لطفا برای دریافت مقاله، از بخش ثبت سفارش (ارسال تیکت) مقاله شماره 1612 را سفارش دهید.

 

با تشکر

مطالب مرتبط

مدیریت سفارش های ترجمه و تایپ

مدیریت سفارش های ترجمه و تایپ با حجم زیاد در عصر ا

ارتباط اسپیندل های خواب و IQ س

The association between sleep spindles and IQ in h

19 درصد تخفیف برای تمامی سفارش

تخفیف 19% تمامی سفار ش های ترجمه و تایپ   مرکز ت

12 نکته برای بهبود کیفیت ترجمه

12 نکته برای بهبود کیفیت ترجمه هیچ عذر و بهانه‌ای

ترجمه مقاله طراحی مواد ترکیبات

Design of biocomposite materials for bone tissue r

ترجمه مقاله اثرات تجربه های نا

The Effects of Brand Experiences, Trust and Satisf

تماس با ما

کرمانشاه، ساختمان جهاددانشگاهی، پارک علم و فناوری استان کرمانشاه

 

ایمیل:mail[at]trty[dot]ir

تلفن:38396901-083

تلفن:09338225855

 

مدیریت سفارش