نکات آموزشی ترجمه و تایپ

سرعت تایپ خود را افزایش دهید!

سرعت تایپ خود را افزایش دهید!

می توان گفت امروز شناخت و توانایی تایپ با استفاده از صفحه کلید کماکان به اندازه توانایی نوشتن توسط قلم بر روی کاغذ اهمیت دارد و بارز است که در تایپ نیز مانند اهرام دیگر شناخت دقیق و علمی باعث افزایش و سرعت و کیفیت خواهد گردید.

چگونه به تایپ خود سرعت ببخشیم؟ چگونه پروژه های تایپ خود و دیگران را به بهترین و سریع ترین صورت انجام دهیم؟چگونه می توانیم تایپیست موفق و مسلط به تایپ سریع باشیم؟

در این مقاله آموزشی سعی بر این است تا هنرجویان محترم با دریافت آموزشها و انجام تمرینات دانش و آمادگی تایپ به صورت علمی و دقیق را کسب نمایند. مرکز ترجمه و تایپ ایران سعی دارد این آموزش با بیان تمامی جزییات باشد و در پایان نیز برای تمرین بیشتر شما، نمونه هایی از تمرین عملی را بیان می دارد.

مبانی تایپ


بخش صفحه کلید

صفحه کلید شامل دو بخش است. بخش اول توسط دست راست کنترل می شود و بخش دوم توسط دست چپ.

آموزش تایپ صحیح با صفحه کلید

موقعیت انگشتان در ردیف میانی
انگشتان در حالت کلی بالای ردیف میانی قرار می گیرند.

موقعیت انگشت در ردیف میانی

 


نحوه صحیح نشستن رو به روی کامپیوتر

ارتفاع صندلی باید به نحوی تنظیم شود که مچ و دستان هنگام تایپ کردن صاف باشد.

نحوه صحیح نشستن رو به روی کامپیوتر

 

 بر روی صندلی صاف بنشینید و صفحه مانیتور را طوری تنظیم کنید که هم سطح با چشمانتان باشد.

نحوه صحیح نشستن رو به روی کامپیوتر

 

نکته: تایپ آهسته اما به دقت بسیار بهتر از تایپ سریع ولی با اشتباهات متعدد می باشد. ابتدا سعی کنید تایپ را بدون اشتباه انجام دهید سپس اقدام به افزایش سرعت نمایید.

تایپ باید با دقت باشد

 

 

نکات مهم در افزایش سرعت

1- با استفاده درست هنگام تایپ کمترین اشتباه را خواهید داشت.
2- بعد از تایپ هر حرف، انگشتان خود را به ردیف میانی برگردانید.
3- هر کلمه ای را که تایپ می کنید مانند مجموعه ای از کلیدها بر روی صفحه کلید مجسم کنید.
4- ممکن است در ابتدای کار، احساس ناشی بودن و بی حوصلگی کنید. اما هر چه بیشتر تمرین کنید، عمل تایپ آسانتر خواهد شد.

 


نکات مهم در افزایش سرعت

1- حواس خود را بر روی تایپ صحیح متمرکز کنید، پس از آن می بینید که سرعت کارتان پیشرفت خواهد کرد.
2- هر قدر دقتتان بیشتر شود، اطمینان بیشتری در سریع تایپ کردن به دست خواهید آورد.
3- انگشتان خود را در سطح پایین روی صفحه کلید نگه دارید و یک ریتم نرم و پیوسته را هنگام تایپ حفظ کنید.
4- نگاه خود را بر روی متنی که تایپ می کنید نگه دارید و سعی کنید یک یا چند کلمه را با هم بخوانید.

 

معرفی صفحه کلید

صفحه کلید از بخش های مختلفی تشکبل شده است که هر قسمت به صورت جداگانه شرح داده خواهد شد.

کلیدهای تابع
کلیدهای F1 تا F12 می باشند و کار آنها در هر برنامه خاص آن برنامه تعریف می شود.

کلید سری f

کلید Backspace
پاک کردن حروف تایپ شده را از محل مکان نما به قبل ممکن می سازد.

 کلید Backspace


کلید Enter
در عموم برنامه ها به عنوان کلید تأیید عمل می کند و در تایپ برای رفتن به خط بعد مورد استفاده قرار می گیرد.
کلید Enter


کلید Shift
با نگه داشتن این کلید و زدن هر کلید دیگر، عمل دوم کلید مزبور انجام می شود. به طور نمونه برای حروف انگلیسی، حروف بزرگ و برای اعداد، نشانه ها تایپ می شود و برای زبان فارسی علامت های مربوط به این زبان را می گذارد، مانند همزه گذاشتن.

 کلید Shift

 

کلیدهای کنترلی Alt-Ctrl
در برنامه های مختلف کاربردهای متفاوتی دارند.کلیدهای کنترلی Alt-Ctrl

 

کلید Caps lock
در تایپ لاتین با فشار این کلید، حالت نوشتن حروف بزرگ فعال می شود.
کلید Caps lock


کلید Tab
با فشار این کلید، تعداد 4 یا بیشتر کاراکتر جای خالی تایپ می شود.
کلید Tab


کلید Escape یا Esc
معمولا جهت لغو یک عمل یا خروج از برنامه ها مورد استفاده قرار می گیرد.
کلید Escape یا Esc


کلیدهای ماشین حساب
مجموعه ای از کلیدها موردنیاز برای محاسبات عددی نظیر کلیدهای اعداد چهار عمل اصلی می باشد. با فشار کلید Numlock تایپ اعداد میسر می شود.
کلیدهای ماشین حساب


کلیدهای پیکان
با استفاده از این کلیدها می توان در جهات مختلف حرکت نمود.
کلیدهای پیکان


کلیدهای End – Home – down page – page up
نیز برای حرکت سریعتر استفاده می شوند.

کلیدهای End – Home – down page – page up
کلیدهای Insert – Delete
هم برای تغییر حالت تایپ از جایگذاری به میان نویسی استفاده می شود.

 

روش درست تایپ فارسی


ردیف میانی
اهمیت خاص این ردیف به دلیل قرار داشتن آن در مرکز صفحه کلید می باشد، بنابراین با قرار دادن انگشتان در این قسمت، اشراف کامل به هر دو ردیف بالا و پایین خواهیم داشت. پس در حالت کلی باید انگشتان بالای این ردیف قرار بگیرند.
در این ردیف، حرف گ تا الف را با استفاده از انگشتان دست راست و حروف ل تا ش را با استفاده از انگشتان دست چپ در اختیار خواهید داشت. با توجه به شکل، انگشت مربوط به هر کلید را به خاطر بسپارید.
انگشتان خود را بر روی کلیدهایی که با خطوط همرنگ ناخن ها مشخص شده اند قرار دهید و برای زدن کلیدهای دیگر از انگشت ها بر روی آن قرار نگرفته است، به خطوط نقطه چین توجه کنید. همچنین پس از هر بار تایپ حروفی که دارای خطوط نقطه چین هستند انگشتان را به محل اصلی خود ببرید. در واقع نقطه چین، محل موقت هر انگشت است (برای همه ردیف ها).روش درست تایپ فارسی

 

ردیف بالا
در این ردیف، از حرف چ تا غ را با استفاده از انگشتان دست راست و حروف ف تا ض را با استفاده از انگشتان دست چپ در اختیار خواهید داشت. با توجه به شکل، انگشت مربوط به هر کلید را به خاطر بسپارید.
انگشتان خود را بر روی کلیدهایی که با خطوط همرنگ ناخن ها مشخص شده اند قرار دهید و برای زدن کلیدهای دیگر که انگشت ها بر روی آن قرار نگرفته است به خطوط نقطه چین توجه کنید.روش درست تایپ فارسی

 
ردیف پایین
در این ردیف، از علامت / تا حرف د را با استفاده از انگشتان دست راست و حروف ذ تا ظ را با استفاده از انگشتان دست چپ در اختیار خواهید داشت. با توجه به شکل، انگشت مربوط به هر کلید را به خاطر بسپارید.
انگشتان خود را بر روی کلیدهایی که با خطوط همرنگ ناخن ها مشخص شده اند قرار دهید و برای زدن کلیدهای دیگر که انگشت ها بر روی آن قرار نگرفته است به خطوط نقطه چین توجه کنید.روش درست تایپ فارسی

 

ردیف اعداد
در این ردیف، از حرف ژ تا عدد 6 را با استفاده از انگشتان دست راست و عدد 5 تا حرف پ را با استفاده از انگشتان دست چپ در اختیار خواهید داشت. با توجه به شکل، انگشت مربوط به هر کلید را به خاطر بسپارید.
انگشتان خود را بر روی کلیدهایی که با خطوط همرنگ ناخن ها مشخص شده اند قرار دهید و برای زدن کلیدهای دیگر که انگشت ها بر روی آن قرار نگرفته است به خطوط نقطه چین توجه کنید.
در ضمن، برای کار با اعداد، بهتر است از قسمت ماشین حساب صفحه کلید استفاده کنید.روش درست تایپ فارسی


نکته:
در بعضی از برنامه های تایپ به زبان فارسی، دو حرف ژ و پ ممکن است در قسمت دیگری از ثفحه کلید قرار داشته باشد.


ماشین حساب
این قسمت از صفحه کلید، شامل اعداد 0 تا 9 و کلیدهای چهار عمل اصلی، عمچنین علامت . و کلید Enter می باشد. کلید Numlock که آن را در قسمت بالا سمت چپ مشاهده می کنید، وظیفه تغییر حالت تایپ از اعداد به کارکرد دوم کلیدهای این بخش را دارد. به طور نمونه در حالت غیر فعال بودن کلید Numlock که با خاموش بودن چراغ آن مشخص می شود، کلید 1 نقش کلید End را بازی می کند.

در حالت کلی، انگشتان بر روی سه کلید 6 و 5 و 4 قرار می گیرد.روش درست تایپ فارسی

 

و پس از فشردن انگشتان خود را بر روی کلیدهایی که با خطوط همرنگ ناخن ها مشخص شده اند قرار دهید و برای زدن کلیدهای دیگر که انگشت ها بر روی آن قرار نگرفته است به خطوط نقطه چین توجه کنید.

روش درست تایپ فارسی

 

تمرین های عملی با هدف بهبود واقعی در سرعت تایپ

تمرین ردیف میانی

 • سیبگکمشگیشسی منبککگکمب.
 • تستا ستیگکگسکیشسیش.
 • شسینمتیب.
 • شما.
 • گن بن من شان سلام بلم کلم لم بم کم.
 • ایلبا لا یتسا ستیلبا سیلشسیمنت اناناینی.
 • سمن یمن کمین نم بام نام شام کام سام گام.
 • بنتسایبسشنتیا بیمگکممیبنا تا سلیبلمنن.
 • اتلیسل.
 • شسینمتیب.
 • گ ک گ ک گ ک م ن ت ا آ ل ب ی س.
 • شسایبالتای.
 • تشنا نگکمگکیم کمگکگک مکگکم ماسل.
 • نمناک ستایش متن تمنا شک کک مک تک.
 • ابن کشت کیمیا است.
 • نام کشتی ما ستایش است.

 

امتحان ردیف میانی

 • شبنم سمبل متانت است.
 • نیکی سبب نیکنامی است.
 • ایشان آشنای من است.
 • سیما با سیاست است.
 • آیا کت شما آبی است.
 • کتاب شما امسال آسان نیست.
 • مریم بنشین.
 • شیرین کام باشی.
 • انگشتان من کامل است.
 • لیلا با متانت است.
 • سینما مکان مناسبی است.
 • اسم من گلی است.
 • ایشان آشنای من است.
 • این ماشین مال شیما است.
 • اسم این استان گلستان است.
 • مسلمانی مسلک تکامل انسان است.
 • امسال تابستان نیکی است.
 • ماشین من نیلی است.
 • آسیابان مکمل نان است.

 

تمرین ردیف بالایی

 • چججححخخههععغغففققثثصصض.
 • فقه خفه صفحه چفه قفه ثقه.
 • هههعععغغغففقققق.
 • چججعچحخهعهع.
 • فقثثصصفعف.
 • ضصثثققعثغقفف.
 • فغعه خهخح.
 • حجچحجغع.
 • ثثثصصصض.
 • ضصفع حخعه.
 • چجغفخهععغ.
 • چ ج ح
 • خ ه خ ه خ ه خ ه خ ه
 • عغ عغ عغ عغ عغ
 • ع غ ع غ ع غ
 • ض ص ض ص ض ص
 • ث ث ث ث ث
 • ق ف ق ف ق ف ق ف ق ف
 • چ ض چ ض چ ض
 • ج ص ج ص ج ص
 • ح ث ح ث ح ث ح ث ح ث

 

امتحان ردیف بالایی

 • قنات نمناک است.
 • حکیم شباهنگام به خانه ما آمد.
 • جنگل های شمال جای با صفایی است.
 • شخص عالم حقیقت بین است.
 • امتحانات من سخت است.
 • فضیلت باعث حیات عالم است.
 • فیض کاشانی عالم عالی مقام ساکن قم است.
 • صنم اسم من است.
 • کتابخانه جنب پل است.
 • جلیل عاقل است.
 • همیشه صاف بنشین.
 • عکس جشن قالیبافان قشنگ است.
 • خانه ما در جنگل است.
 • لیلا کاشانی است.
 • لباس شهلا بنفش است.
 • اجتماع قالیبافان این جا است.
 • لیلا جان با مریم و افسانه به خانه ما بیایید.

 

تمرین ردیف پایینی

 • ذر ذر ذر ذر ذر ذر ذر
 • در در در در در در در
 • ذد ذد ذد ذد ذد ذد ذد ذد
 • دد دد دد دد
 • زد زد زد زد زد زد زد
 • دز دز دز دز دز
 • رد رد رد رد رد
 • ط.ط.ط.ط.
 • ظ.ظ.ظ.ظ.ظ.
 • دو دو دو دو دو دو
 • ذو ذو ذو ذو ذو
 • زر زر زر زر زر زر
 • رز رز رز رز رز رز
 • ذر ذر ذر ذر ذر
 • ئر ور ئر ور ئر ور ئر ور
 • رئ رئ رئ رئ رئ

 

امتحان ردیف پایینی

 • فروشگاه قرار است در جشن میلاد قرعه کشی کند.
 • آیا گیرنده این نامه را می شناسید.
 • کشور ایران در قسمت جنوب غربی قاره آسیا واقع شده است.
 • روز دوشنبه در هنرستان سینا جشن است.
 • دیروز ترافیک اتوبان همت بسیار سنگین بود.
 • داود مرد مهربان و با شخصیتی است.
 • امسال عید قربان به دیدن تمام فامیل می روم و از آنها حلالیت می طلبم.
 • این قفس برای دو مرغ عشق کوچک است.
 • گل های بنفشه و لاله در باغچه جلوه خاصی به خانه بخشیده است.
 • من با دوستانم روز چهارشنبه به پارک جمشیدیه خواهیم رفت.
 • سال جدید تحصیلی را به شما فرزندان عزیز تبریک عرض می کنیم.
 • توشه راه مومن نماز است.
 • طوطی لیلی بالهای رنگین زیبایی دارد.
 • جاده شمال تونل های زیادی دارد.

 

تمرین همه ردیف ها

 • سال سوم دبیرستان تحصیل می نمودم که در المپیاد ریاضی شرکت کردم.
 • بعضی از رشته های تحصیلی و تحقیقاتی پایه ریاضی قوی می خواهند.
 • چه بوی مطبوعی از آشپزخانه می آید.
 • بعد از غذا چای میل دارید.
 • بعد از ظهر اهالی ساختمان طبق دستور مدیر ساختمان جلسه گذاشتند.
 • آرزوی من خوشبختی فرزندانم است.
 • کار دیگران به عرض و طرب خردمند و شاد ما را غم نگار بود مایه سرور
 • مطرب عشق عجب ساز و نوایی دارد.
 • پدر من ما را برای صرف پیتزا به رستوران برد.
 • مسابقه پرسپولیس و استقلال از جذابیت خاصی برخوردار است.
 • کار گروهی باعث ایجاد انگیزه در افراد گروه می شود.
 • درب پاکت را چسب بزن.
 • در این جزوه سعی شده است تایپ به بهترین نحو آموزش داده شود.
 • هوا امروز خیلی سرد است ژاکت مرا با خودت بیاور.
 • مطالعات علمی و کارهای علمی خودتان را به صورت گروهی انجام دهید.
 • از ملاقات شما خوشحالم.
 • این موضوع شوخی بردار نیست.
 • تفنگ گیر کرده است.
 • داس تیز نیست.
 • مرغ امروز جوجه آورده است.
 • استدلالی که اصلا منطقی نیست.

 

تمرین اعداد

 • -23523464237
 • 234566765654
 • 4326457796()
 • 324562346457
 • 009090727631
 • 097358871232
 • 236426547111
 • 1678129939
 • 4686646
 • 69844646
 • 64649874
 • =6464698
 • 545465464=
 • 46695998
 • 5146646864
 • 646+5464-664=6444
 • 4654*46498/6546546=48489

 

مطالب مرتبط

چرا دفاتر حقوقی تایپ اسناد حقو

چرا دفاتر حقوقی تایپ اسناد حقوقی خود را به متخصصان

19 درصد تخفیف برای تمامی سفارش

تخفیف 19% تمامی سفار ش های ترجمه و تایپ   مرکز ت

کجا می‌توانم یک سرویس تایپ حرف

کجا می‌توانم یک سرویس تایپ حرفه‌ای پیدا کنم؟ تایپ

چرا نام آن را "دفتر ترجمه سنت

چرا نام آن را "دفتر  ترجمه سنتی" گذاشته ایم؟ از ز

مدیریت سفارش های ترجمه و تایپ

مدیریت سفارش های ترجمه و تایپ با حجم زیاد در عصر ا

تایپ لمسی

 تایپ لمسی تایپ لمسی ( که همچنین تایپ با قوه لامس

تماس با ما

کرمانشاه، ساختمان جهاددانشگاهی، پارک علم و فناوری استان کرمانشاه

 

ایمیل:mail[at]trty[dot]ir

تلفن:38396901-083

تلفن:09338225855

 

مدیریت سفارش