نکات آموزشی ترجمه و تایپ

آموزش مقاله نویسی، مراحل و راهکارهای پذیرفته شدن مقاله در مجله ها

آموزش مقاله نویسی، مراحل و راهکارهای پذیرفته شدن مقاله در مجله ها

نکته ای که باید در تهیه یک مقاله علمی پژوهشی باید در نظر داشت انتخاب موضوعی است که چیزی به علم اضافه کند.

 

ویژگی هایی که یک مقاله برای انتشار در مجلات علمی پژوهشی باید داشته باشد؟

بعد از اینکه مقاله برای مجله مورد نظر ارسال شد، توسط یک یا چند داور که به موضوع مقاله تسلط دارند، بررسی می شود. اگه مقاله قابلیت انتشار داشته باشد، در مجله مورد نظر پذیرش و چاپ می شود. اما برای اینکه مقاله شانس بیشتری برای پذیرش داشته باشد، باید بعضی نکات رو هنگام نگارش مقاله رعایت کرد. ما در اینجا می خواهیم به این موارد به صورت خلاصه اما مفید اشاره کنیم .

 در اینجا به چندین اصل مهم از اصول و معیارهای محتوایی پژوهش علمی اشاره می گردد که توجه به آنها قبل از تهیه مقاله به ارتقای کیفیت آن کمک می نماید .

 • تفکر، تلاش برای معلوم کردن مجهول با استفاده از علوم موجود است. بنابراین :» تفکر « فرایند اساسی ترین محور محتوایی یک پژوهش علمی، آن است که مجهولی را روشن نماید . بر این اساس، هر پژوهش علمی در پی پاسخ دادن به پرسش هایی است که تاکنون برای مخاطبان کشف نشده است. از این رو پژوهش علمی همیشه با طرح یک یا چند سئوال آغاز می شود که محقق درصدد پاسخگویی به آنهاست.
 • منطقی بودن : منطق که راه درست اندیشیدن ) تصور ( و صحیح استدلال آوردن ) تصدیق ( را می آموزاند، ابزار ضروری یک مقاله علمی است و محقق باید شایستگی لازم را در استدلال آوردن، تحلیل محتوا و نتیجه گیری داشته باشد . قواعد تعریف، طبقه بندی، استنباط های قیاسی و استقرایی، روش های مختلف نمونه برداری و غیره همه از ویژگی های منطقی یک مقاله علمی استکه محقق باید به آنها توجه داشته باشد .
 • انسجام و نظام دار بودن مرتبط بودن اجزای مختلف مقاله با همدیگر، همچنین متناسب بودن آنها با عنوان مقاله و ارتباط عناوین فرعی با همدیگر، از جمله مواردی است که به تحقیق، یکپارچگی و انسجام می بخشد . بر این اساس، محقق باید عناوین فرعی مقاله خود را با نظمی منطقی از یکدیگر مجزا کرده، ارتباط بخش ها را مشخص نماید.
 • تراکمی بودن: از آنجا که هدف پژوهش پاسخ دادن به سئوال هایی است که تا آن زمان دست کم از نظر محقق، پاسخی منطقی برای آن وجود نداشته است، هر پژوهش علمی باید از یک سو به منظور کشف دانش جدید، و از سوی دیگر، برای تکمیل دانش، صورت پذیرد . بنابراین هدف اصلی یک مقاله، کشف یا تکمیل دانش بشری است، نه تکرار دوباره آن با عبارات مختلف .
 • تناسب موضوع با نیازهای فعلی جامعه علمی : هر پژوهش علمی باید نیازهای اساسی جامعه علمی خود را در نظر گرفته، در صدد حل آن مسایل برآید؛ بنابراین از طرح موضوعاتی که از اولویت تحقیقی برخوردار نیستند و جامعه علمی، بدانها نیاز ندارد، باید احتراز نمود .
 • خلاقیت و نوآوری : هر تحقیق علمی زمانی می تواند در ارتقای سطح دانش، موفق و موثر باشد که از فکری بدیع و خلاق برخوردار باشد . مقالاتی که به جمع آوری صِرف بسنده می کنند، نمی توانند سهم عمده ای در پیشرفت دانش بشری داشته باشند .
 • توضیح مطلب در حد ضرورت : از جمله مواردی که محقق در گزارش نویسی پژوهش خود ) مقاله ( بایدوبدان توجه کند، پرهیز از حاشیه روی و زیاده گویی افراطی است؛ همچنان که خلاصه گویی نباید به حدی باشد که به ابهام و ایهام منجر شود؛ بر این اساس محقق باید به حدای مطالب را تبیین کند که مقصود وی برای خواننده، روشن شود .–
 • متناسب بودن با نظریه ها : هر رشته علمی، متشکل از نظریه ها و قوانینی است که مورد اتفاق صاحب نظران آن فن است . یافته های به دست آمده در تحقیقات میدانی یا توصیفی نباید با قوانین کلی آن رشته تخصصی منافات داشته باشد
 • اجتناب از کلی گویی : هدف نهایی علم، صورتبندی یک نظریه و تببین کردن یکی از اصول مهم نظریه است . از این رو محقق باید بتواند مباحث علمی خود را به روشنی توضیح دهد و با زبان گویا آن را تبیین و از کلی گویی اجتناب نماید .
 • گزارش روان شناسی تحقیق: تحقیق فرایندی است که از طریق آن می توان درباره ناشناخته ها به جست و جو پرداخت و از آن، شناخت لازم را کسب کرد . در این فرایند چگونگی گردآوری شواهد و تبدیل آنها به یافته ها روش شناسی نامیده می شود این سول که چگونه داده ها باید گردآوری شود و مورد تفسیر قرار گیرد، به طوری که ابهام حاصل ازآنها به حداقل ممکن کاهش یابد؟ از موارد مهم تحقیق علمي است .
 • یک تحقیق علمی زمانی می تواند مطالب خود را به اثبات برساند که از روش گردآوری مناسبی برخوردار و آن روش ها در مقاله به خوبی بیان شده باشد .

جهت اطلاع از قیمت های ترجمه مرکز ترجمه و تایپ ایران کلیک نمایید

 

مراحل مقدماتی گزارش پژوهشی

 

 

موضوع یا عنوان مقاله

عنوان، مفهوم اصلی مقاله را نشان می دهد و باید به طور خلاصه، مضمون اصلی پژوهش را نشان دهد. عنوان مقاله باید جذاب باشد، یعنی به گونه ای انتخاب شود که نظر خوانندگان را که معمولاً ابتدا فهرست عناوین مندرج در یک مجله علمی را می خوانند به خود جلب نماید. همچنین عنوان باید کوتاه و گویا و تنها بیانگر متغیرهای اصلی پژوهش باشد. تعداد کلمات در عنوان را حداکثر دوازده واژه بیان کرده اند.

 

نام مؤلف یا مؤلفان و سازمان وابسته

بعد از عنوان پژوهش، نام مؤلف یا مؤلفان ذکر می شود و در سطر زیر آن، نام دانشگاه یا مؤسسه که هر یک از مؤلفان در آن مشغول به کارند، می آید. اگر پژوهش به وسیله دو یا چند نفر انجام بگیرد و همه آنها به یک دانشگاه یا مؤسسه وابسته باشند، نام مؤسسه یک بار، آن هم به دنبال نام مؤلفان ذکر می شود. اما اگر هر یک از مؤلفان به سازمان خاصی وابسته باشند، باید بعد از نام هر یک از آنان، بلافاصله نام مؤسسه ای که به آن وابسته اند، ذکر شود. ترتیب قرار گرفتن نام مؤلفان به دنبال یکدیگر، معمولاً متناسب با میزان مشارکت آنان در انجام پژوهش است؛ اما اگر میزان مشارکت همه افراد در اجرای پژوهش یکسان باشد، اسامی آنان به ترتیب حروف الفبا در دنبال هم قرار می گیرد.

 

چكیده

چکیده، خلاصه جامعی از محتوای یک گزارش پژوهشی است که همه مراحل و اجرای اصلی پژوهش را در خود دارد. هدف ها، پرسش ها، روش ها، یافته ها و نتایج پژوهش، به اختصار، در چکیده آورده می شود. در متنِ چکیده باید از ذکر هرگونه توضیح اضافی خودداری شود. مطالب چکیده باید فقط به صورت گزارش )بدون ارزشیابی و نقد ( از زبان خود پژوهشگر )نه نقل قول( به صورت فعل ماضی تهیه شود. چکیده در حقیقت بخشی کامل، جامع و مستقل از اصل گزارش در نظر گرفته می شود و نباید پیش از انجام گزارش، پژوهش تهیه شود. طول چکیده برای مقاله، بستگی به روش های خاص هر مجله دارد و معمولاً بین صد تا 150 کلمه پیشنهاد شده است.

 

واژگان کلیدی

معمولاً در انتهای چکیده، واژگان کلیدی پژوهش را بیان می کنند تا به خواننده کمک کنند، پس از خواندن چکیده و آشنایی اجمالی با روند تحقیق، بفهمد چه مفاهیم و موضوعاتی در این مقاله مورد توجه قرار گرفته است. معمولاً با توجه به حجم و محتوای مقاله، پنج تا هفت واژه کلیدی در هر مقاله بیان می شود.

 

ساختار مقاله مبتنی بر پژوهش میدانی

روش ها و اصول کلی ناظر بر گزارش فعالیت پژوهشی شاخه های علوم، تقریبا به طور خاصی به کار می روند که همگی متکی بر روش علمی است. انجمن روان شناسان APA به منظور تسهیل در امر انتقال روش نتایج پژوهش، الگوی استاندارد شده ای را در اختیار مؤلفان قرار داده تا در موقع تهیه گزارش پژوهشی خود، آن اصول را به کار گیرند و تقریبا همه مجله های معتبر علوم انسانی در تهیه و تنظیم نوشته های پژوهش خود از آنها پیروی می کنند. که در زیر به اختصار به مراحل آن اشاره می گردد.

 

مقدمه

هر مقاله علمی با یک مقدمه شروع می شود و آن، خلاصه ای از فصل اول و دوم پایان نامه ها و رساله هاست که به طور مختصر به بیان کلیات تحقیق و بررسی مختصری از پیشینه آن می پردازد؛ بنابراین در مقدمه مقاله مسئله تحقیق و ضرورت انجام آن و اهداف آن از نظر بنیادی و کاربردی به صورت مختصر بیان می گردد و سپس به بررسی سوابق پژوهشی که به طور مستقیم به موضوع تحقیق مرتبط است، پرداخته می شود.  مقدمه باید یک منطق اساسی را در تحقیق بیان کند و به خواننده نشان دهد که چرا این تحقیق ادامه منطقی گزارش های پیشین است. در این بخش پس از نتیجه گیری از پژوهش های بررسی شده، محقق باید پرسش های پژوهش خود را به صورت استفهامی بیان کرده و به تعریف متغیرهای تحقیق به صورت عملیاتی بپردازد.

 

روش

هدف اساسی از بیان روش آن است که به گونه ای دقیق، چگونگی انجام پژوهش، گزارش گردد تا خواننده بتواند آن را تکرار نماید و همچنین درباره اعتبار نتایج داوری کند؛ بنابراین مؤلف باید همه مراحل اجرا، از جمله آزمودنی ها، ابزارهای پژوهش، طرح پژوهش، روش اجرا و روش تحلیل داده ها را بیان کند.

 

نتایج

در این بخش، توصیف کلامیِ مختصر و مفیدی از آنچه به دست آمده است، ارائه می شود. این توصیف کلامی با اطلاعات آماری مورد استفاده، کامل می شود و بهترین روش آن است که داده ها از طریق شکل و نمودار یا جدول، نمایش داده شوند. ساختار بخش نتایج، معمولاً مبتنی بر ترتیب منطقی پرسش ها یا فرضیه ها و نیز وابسته به تأیید شده بودن یا تأیید نشده بودن فرضیه هاست. ترتیب بیان نتایج نیز یا برحسب ترتیب تنظیم سؤال ها یا فرضیه های آنها است، یا برحسب اهمیت آنها. روش متداولِ بیان نتایج، آن است که ابتدا مهم ترین و جالب ترین یافته ها و سپس به ترتیب، یافته های کم اهمیت تر ارائه می شود.

 

ساختار مقاله مبتنی بر پژوهش توصیفی

اصول به کارگرفته شده در پژوهش های توصیفی باتوجه به روش های به کارگرفته شده، با اصول پژوهش های میدانی، مقداری متفاوت است. هر چند این اصول ممکن است با توجه به موضوع های مختلف تحقیقی و رشته های مختلف، تغییر نماید، ساختار کلی ای که تقریبا همه پژوهش های توصیفی باید در قالب آن درآیند، به شرح زیر است.

 

مقدمه

آنچه در مقدمه یک مقاله تحقیق کتابخانه ای قرارمی گیرد - همانند تحقیفات میدانی - کلیاتی است که محقق باید قبل از شروع بحث، آن را برای خواننده روشن نماید؛ مانند تعریف و بیان مسئله تحقیق، تبیین ضرورت انجام آن و اهدافی که این تحقیق به دنبال دارد. همچنین محقق باید خلاصه ای از سابقه بحث را  که به طور مستقیم مرتبط با موضوع است - بیان کند و در نهایت توضیح دهد که این مقاله به دنبال کشف یا به دست آوردن چه مسئله ای است؛ به عبارتی، مجهولات یا سؤال های مورد نظر چیست که این مقاله درصدد بیان آنها است.

 

طرح بحث (متن)

در این بخش، مؤلف وارد اصل مسئله می شود. در اینجا باید با توجه به موضوعی که مقاله در پی تحقیق آن است، عناوین فرعی تر از هم متمایز گردند. محقق در تبیین این قسمت از بحث، باید اصول مهم قواعد محتوایی مقاله را مورد توجه قراردهد و سعی کند آنها را مراعات نماید؛ اصولی مانند: منطقی و مستدل بودن، منظم و منسجم بودن، تناسب بحث با عنوان اصلی، ارتباط منطقی بین عناوین فرعی تر در مسئله، خلاقیت و نوآوری در محتوا، اجتناب از کلی گویی، مستندبودن بحث به نظریه های علمی و دینی، جلوگیری از حاشیه روی افراطی که به انحراف بحث از مسیر اصلی می انجامد و موجب خستگی خواننده می شود و همچنین پرهیز از خلاصه گویی و موجزگویی تفریطی که به ابهام در فهم می انجامد، رعایت امانت حقوق مؤلفان، اجتناب از استناددادن به صورت افراطی، توجه داشتن به ابعاد مختلف مسئله و امثال اینها.

 

نتیجه گیری

در این قسمت محقق باید به نتیجه معقول، منطقی و مستدل برسد. نداشتن تعصب و سوگیری غیرمنصفانه در نتیجه گیری، ارتباط دادن نتایج با مباحث مطرح شده در پیشینه، ارائه راهبردها و پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده، مشخص کردن نقش نتایج در پیشبرد علوم بنیادی و کاربردی و امثال آن، از جمله مواردی است که محقق باید به آنها توجه داشته باشد.

 

ارجاعات

اعتبار یک گزارش پژوهشی علاوه بر صحت و دقت داده ها و استدلال حاصل از آنها، به منابع و مراجعی است که از اطلاعات آنها در پژوهش استفاده شده است. ارجاعات از موارد مهم ساختار یک مقاله علمی است، به وسیله آن، چگونگی استفاده از اندیشه های دیگران را به خواننده معرفی می نماید. در این قسمت به دو بحث مهم ارجاعات اشاره می شود که یکی شیوه ارجاع دادن در متن است و دیگری شیوه ذکر منابع در پایان مقاله.

 

ویرایش متن

ویرایش متن بر عهده ویراستار است که باید طبق قوانین مربوط به نشر و ضوابط علمی صورت دهد. هرچند ویرایش، وظیفه محقق نیست، برای آشنایی محققان، به توضیحی اجمالی در این رابطه می پردازیم: هر اثر تحقیقی دو نوع ویرایش می شود: ویرایش فنی و ویرایش محتوایی.

 

ویرایش فنی

در ویرایش فنی مسائلی از قبیل به دست دادن ضبط لاتینی نام ها یا معادل فرنگی اصطلاحات فنی، تعیین محل تصاویر، اشکال و جدول ها، مراعات شیوه مناسب برای معرفی مشخصات کتاب شناسی، تهیه فهرست مندرجات، فهرست تفصیلی، واژه نامه، فهارس دیگر، تنظیم صفحه عنوان و صفحه حقوق، اعراب گذاری های لازم، تبدیل مقیاس ها و سنوات، توضیح لازم برای برخی از اصطلاحات، معرفی اجمالی بعضی از اعلام در صورت نیاز انجام می شود.

 

ویرایش محتوایی

هر نوع کاستی و نادرستی نحوی و زبانی در این ویرایش اصلاح می شود. اگر اثر تحقیقی، متن تصحیح شده باشد، به بدخوانی های مصحح توجه و با مراجعه به منابع در صورت همکاری مصحح و در اختیار قرار دادن منابع از درستی واعتبار توضیحات و تعلیقات وی اطمینان حاصل می شود. در مورد آثار ترجمه شده مطابقت تمام وکمال ترجمه با متن اصلی لازم است.

 

پیوست ها

اگر مقاله علمی دارای مطالبی باشد که در گزارش پژوهش علمی ضروری نیست، مؤلف آن را در پیوست ها، ضمیمه مقاله می نماید. به طور کلی آنچه پرسشنامه را در درك، ارزشیابی و تکرار پژوهش یاری می کند، مانند نسخه کاملی از آزمون ها یا پرسش نامه های چاپ نشده و شاخص های آماری آنهاو...، می تواند در پیوست آورده شود.

 

مزایای مرکز ترجمه و تایپ ایران شامل: تضمین کیفیت، سرعت، نیروی انسانی ماهر و تحویل به موقع سفارش است.

 

چهارچوب مقاله و قواعد مقاله نویسی

تحقیق و پژوهش از اهمیت ویژه ای برخوردار است و به جرات میتوان گفت که همه پبشرفت های علمی صنعتی پژوهشی تکنولوژی و جامعه شناسی بر پایه تحقیق و پژوهش استوار است. اصلی ترین و مهمترین شیوه ارائه نتایج یک مطالعه و تحقیق، تهیه مقاله پژوهشی است و محققی در صحنه تولید وانتشار علمی موفق است که بتواند نتایج پژوهش خود را در مجلات معتبر پژوهشی به چاپ برساند. از آنجا که نوشتن صحیح و مناسب یک مقاله یک رکن اساسی برای چاپ مقالات علمی میباشد، در اینجا سعی شده است که به بررسی روش های صحیح نگارش مقالات پژوهشی پرداخته شود. به طور کلی هر مقاله پژوهشی شامل اجزای اصلی زیر است:

 • عنوان
 • نام نویسنده یا نویسندگان
 • اطلاعات تماس
 • چکیده
 • واژگان کلیدی
 • مقدمه
 • مبانی نظری تحقیق
 • روش تحقیق
 • یافته های تحقیق
 • بحث و نتیجه گیری
 • فهرست منابع

 

چند نكته اساسی در ارسال مقالات به نشریات علمی

به یاد داشته باشید که قبل از ارسال چکیده مقاله خود به یک مجله، ابتدا فرم نحوه نگارش مقاله را از آن مجله دریافت نموده و چکیده خود را در قالب آن فرم تهیه و تایپ نمایید (به عنوان مثال تعداد کلمات، فونت، تعداد خطوط، فاصله خطوط از کناره های صفحه و)…

 

دلایل عدم پذیرش چكیده یک مقاله در نشریات علمی

 • بهام در موضوع مقاله و وجود تعداد زیاد مقالات مشابه پیشین
 • عدم تبیین زمینه اصلی  تحقیق
 • نمونه گیری نامناسب
 • عدم رعایت اصول مقاله نویسی مورد نظر نشریه
 • عدم ذکر صحیح
 • ارقام آماری
 • فقدان بحث و پرداختن به نتایج
 • چکیده های خیلی کوتاه و خیلی زیاد
 • بی دقتی در تهیه متن (غلط تایپی ، اشتباهات متن)
 • عدم ارتباط موضوع مقاله با رویکرد نشریه

 

چگونه یک مقاله علمی را خواندنی تر بنویسیم؟

مارتین گرگوری بیش از یک دهه پیش در مجله یک نوع « نیچر » نوشت : « دو نوع نوشتار علمی وجود دارد برای جلب خواننده و نوع دیگر فقط برای این که مورد ارجاع قرار گیرد و این نوع دوم مانند یک بیماری عفونی به سرعت در حال گسترش است. به نظر می رسد در این مقطع زمانی نیز تغییرات بسیار محدودی ایجاد شده است. هنوز هم حجم زیادی از مقالات علمی منتشره فقط توسط دانشمندان و محققانی که به موضوع مقاله علاقه مند هستند، مورد مطالعه قرار می گیرد و افرادی که به مطالعه گذرای مقالات علمی می پردازند، بیشتر به صفحات علمی روزنامه ها و مجلات علمی عام مراجعه می کنند.

با وجود مقالات فراوانی که در مورد نحوه نگارش صحیح و قابل فهم برای جلب توجه خواننده ها وجود دارد، دانشمندان نباید از فقدان راهنماهای مناسب برای نحوه نگارش مقالات گلا یه داشته باشند. بسیاری از ژورنالیست ها و نویسندگان حرفه ای این دو کتاب استاندارد در مورد نحوه نگارش مقاله خوب و علمی را مورد توجه قرار می دهند: اجزای سبک هایونگارشی و درباره خوب نوشتن حال آن که این کتاب ها و کتاب های مشابه شان برای بسیاری از دانشمندان ناشناخته اند. با وجود این که این کتاب ها نحوه نگارش صریح مقالات علمی را به طور دقیق بیان نمی کنند ولی از جهت بیان نحوه صحیح سازماندهی مطالب و نگارش مقالات شیوا و حاوی اطلاعات مفید، بسیار با ارزشند. مهم تر این که این قبیل کتاب ها حامل یک پیام مهم هستند که نویسندگان باید مطالب را برای خوانندگان بنویسند نه برای خودشان. البته هنوز هم بسیاری از مقالات علمی و پزشکی، حاوی مطالب طولانی و مبهمی هستند که بیشتر خوانندگان و حتی آن هایی را که آگاهی مناسبی به موضوع دارند نیز گمراه می کنند.

مسلما محدودیت هایی در شکل و ساختار مقالات علمی وجود دارد. در یک مقاله علمی علاوه بر در نظر گرفتن نکاتی که مورد نظر مجلات علمی مختلف است باید مقدمه، مواد و روش ها، نتایج و بحث در مورد نتایج در ارتباط با تئوری اولیه آورده شود. ماهیت مقالات علمی بیان نتایج و بحث بدون خطا bias محدودیت هایی را در نحوه نگارش مقاله ایجاد می کند: بیان نتایج در جملات با فعل مجهول passive به آن شکل غیر شخصی می دهد و لزوم به کار بردن مراجع مختلف نیز مانع می شود که متن مقاله به خوبی دنبال شود. با این وجود، این قوانین به قدری انعطاف پذیر هستند که بتوان مقاله ای نوشت که حاوی مطالب مفید و جالب توجه باشد.

 

 

مقاله ISI چگونه ارزیابی می شود ؟

، از جمله عوامل مورد ارزیابي و رعایت استانداردهاي بانك اطلاعاتي ISI ، كمیته علمي منتخب مجله،  تنوع بین المللي مقاله هاي چاپ شده درآن، نشر به موقع مجله و جایگاه نشر آن مي باشد. این گزارش حاوي اطلاعات ارزشمندي پیرامون مجله ها و رتبه بندي آنها مي باشد. فاكتور تأثیر Impact Factor براي نخستین بار در سال 1995 و توسط بنیانگذار ISI گارفیلد Garfield مطرح شد و به سرعت به صورت دستورالعملي جهت گزینش بهترین مجله ها به كار رفت. حقیقت این است كه این فاكتور ابزار كاملي براي اندازه گیري كیفیت مقاله ها نمي باشد، بلكه چون روش بهتري وجود ندارد و در حال حاضر نسبت به دیگر معیارها براي ارزیابي علمي از مزایایي برخوردار است، لذا عموما مورد استفاده قرار مي گیرد JCR بیش از 7500 مجله معتبر را در حدود 200 حوزه موضوعي از سال 1997 به بعد در بر مي گیرد و با استفاده از آن مي توان مجله ها را در حوزه هاي تخصصي، طبقه بندي و شاخص هاي رتبه بندي آنها را بررسي كرد JCR  در دو نسخه موجود است، نسخه علمي آن در بر گیرنده بیش از 5900 ژورنال علمي و نسخه علوم  اجتماعي مشتمل بر 1700 ژورنال است موجود است  JCR  از طریق Web of knowledge به شرط پرداخت وجه اشتراک قابل بررسی است.

براي اینكه بتوانید یك مقاله بنویسید، لازم است در این زمینه اطلاعاتي داشته باشید. اگر این مقاله را براي مؤسسه اطلاعات علمي ISI مي نویسید، احتمالاً برایتان مهم است كه بدانید این مقاله ها چگونه ارزیابي مي شود. امروزه ارزیابي مقاله هاي علمي یكي از دغدغه هاي جوامع علمي مي باشد. مؤسسه اطلاعات علمي ISI  براي ارزیابي تحت پوشش فهرست نویسي خود، سه شاخص در نظر گرفته است:  1- - فاكتور تأثیر گذار IF است: این شاخص مهمترین و در عین حال كاربردي ترین شاخص ارزیابي مجله ها از نظر ISI است. 2- شاخص فوري Immediately :  تعداد ارجاعات به مقاله هاي منتشر شده مجله در سال مورد  ارزیابي تقسیم بر تعداد مقاله هاي منتشر شده در همان سال مجله مذكور است. این شاخص در حقیقت 24 شیب رشد منحني ارجاعات را بیان مي كند. 3- شاخص نیمه عمر استناد Cited Half-Life:  نیمه عمر ارجاعات یا نیمه عمر استناد، تعداد سال هایي است كه از سال ارزیابي باید به عقب برگشت تا شاهد پنجاه درصد كل ارجاعات به مجله در سال مورد ارزیابي باشیم.

 

 

ضریب تاثیر IF چیست؟

فاكتور تاثیر به صورت میانگین، تعداد ارجاعات به یك مورد قابل استنادنظیر مقاله پژوهشي، مقاله مروري، نامه، یاد داشت، چكیده و.. در یك مجله علمي در طول زماني معین تعریف شده است. فاكتور تأثیر، تعداد ارجاعات به مقاله هاي منتظر شده در دو سال قبل مجله تقسیم بر تعداد مقاله هاي منتشر شده در دو سال مذكور است. در مواردي فاكتور تأثیر مجله بطور میانگین كه معدل فاكتور تأثیر طول دوران فهرست شدن آن مجله در ISI مي باشد، نیز مورد استفاده قرار مي گیرد. این شاخص مهمترین و در عین حال كاربردي ترین شاخص ارزیابي مجله ها از نظر ISI است. این عامل همه ساله توسط ISI بر مبناي ارجاعات به هر یك از مجله هاي علمي آن محاسبه مي شود و نتیجه در گزارش JCR  منتشر مي شود. این ضریب نه براي مقاله یا نویسنده بلكه براي مجله محاسبه مي شود. محاسبه بر مبناي یك دوره سه ساله صورت مي گیرد.

 

 

بهترین معیارهاي ISI  براي نمایه كردن مجله ها چیست؟

در سایت ISI چهار مورد به عنوان ملاك هاي اصلي نمایه شدن مجله آمده است كه عبارتند از:

1- زمان بندي نشر، تعریف شده باشد یعني معلوم باشد كه فصلنامه است، ماهنامه است یا... و در موعد معین هم آماده شود.

2- فرآیند داوري براي مجله تعریف شده باشد.

3- قواعد نشر بین المللي را رعایت كند. براي مثال، عنوان مجله گویاي محتواي آن باشد.

4- مقاله به هر زباني كه باشد مهم نیست ولي چند مورد در آن باید به زبان انگلیسي باشد كه عبارتند از: اسامي نویسندگان، عنوان، چكیده و كلمات كلیدي و حتي الامكان منابع و مآخذ هم انگلیسي باشد.

 

موسسه اطلاعات علمي Institute for Scientific Information:

 بانك اطلاعات ISI  مركزي براي فهرست نمودن و پوشش دادن جامع مهمترین مجلات علمي منتشره در دنیا به منظور تبادل اطلاعات میان پژوهشگران مختلف مي باشد. شمار مجلات  ISIثابت نیست. یك مجله ممكن است در یك زمان از مجلات ISI ، محسوب شود، اما به دلیل كاهش بار علمي، بعداً از لیست مجلات ISI كنار گذاشته شود.  در حال حاضر بیش از16000 مجله، در لیست ISI قرار دارند. هر ساله 2000 مجله جدید مورد ارزیابي قرار مي گیرد و حدود ده درصد آنها به لیست ISI اضافه مي شوند. هر مجله علمي قبل از انتخاب شدن و فهرست شدن در  ISI یكسري مراحل ارزیابي را پشت سر مي گذارد. ازجمله عوامل مورد ارزیابي و رعایت استانداردهاي بانك اطلاعاتيISI  كمیته علمي منتخب مجله، تنوع بین المللي مقالات چاپ شده در آن، نشر به موقع مجله و جایگاه نشرآن مي باشد. لازم به ذكر است كه هیچ یك از این عوامل به تنهایي مورد بررسي و ارزیابي قرار نمي گیرد بلكه با بررسي مجموع عوامل یك امتیاز كلي داده خواهد شد. از جمله مواردي كه در ارزیابي مجله مورد توجه قرار دارد این است كه عنوان مقالات، چكیده و كلمات كلیدي باید به زبان انگلیسي باشد همچنین توصیه مي شود كه منابع نیز به زبان انگلیسي نوشته شوند.  گر چه اطلاعات علمي مهم به تمامي زبانها به چاپ مي رسد اما موارد ذكر شده باید به زبان انگلیسي باشد تا تحت داوري و ارزیابي ISI قرار گیرد زیرا ارزیابي كنندگان مجلات علمي در  ISI نمي توانند عناوین و منابع بكاررفته در مقالات را به زبان انگلیسي ترجمه كنند. داوري علمي و تخصصي مقالات چاپ شده در مجله توسط داوران نام آشناي علمي از جمله عمده ترین موارد مورد توجه ارزیابي كنندگان مي باشد كه گویاي اعتبار و غناي علمي مجله است.

 

ارجاع به خود یا self citation  چیست؟

اگر منابع ذكر شده در مقاله، پژوهش نویسندگان خود مقاله باشد، این كار از ارزش مقاله مي كاهد زیرا جنبه بین المللي بودن آن را ضعیف مي كند. درجه ارجاع به خود مجلات ISI  معمولا كمتر از 20% است.

 

ضریب تاثیر یا درجه تاثیر یا Impact factor چیست؟

این عامل همه ساله توسط ISI  برمبناي ارجاعات به هر یك از مجلات علمي آن محاسبه مي شود و نتیجه در گزارشات ارجاع مجله یا Journal Citation Reports  یا به اختصار JCR ، منتشر مي شود. این ضریب، نه براي مقاله یا نویسنده، بلكه براي مجله محاسبه مي شود. محاسبه برمبناي یك دوره سه ساله صورت مي گیرد. فرضا اگر در سال 84 جمعا 40 ارجاع به یك مجله صورت گرفته باشد و در آن مجله در سال 82 تعداد 26 مقاله و در سال 83 تعداد 24 مقاله چاپ شده باشد، ضریب ارجاع آن مجله از تقسیم 40 بر 50 به دست می آید که 8/0  است. یعني به طور متوسط، ، هر مقاله آن نشریه 8/0 مرتبه مورد استناد مقالات دیگر قرار گرفته است.

 

 

تهیه نامه همراه( کاور لتر)

کاور لتر نوشته ای است که معمولن هنگام سابمیت مقاله باید به همراه مقاله خود آنرا در مجله مورد نظر ثبت کنید و در واقع کاور لتر اولین نوشته ایست که ادیتور آنرا مطالعه وبررسی میکند و در واقع بر اساس همین نامه هست که ادیتور درباره مقاله شما تصمیم و نسبت به انتخاب داور اقدام میکند. لذا تهیه کاور لتر نقش مهمی در روند بررسی مقاله شما ایفا میکند. لذا برای نوشتن آن باید چندین نکته را رعایت کرد که در زیر گفته شده:

 • اولین نکته این است که کاور لتر چکیده مقاله نیست. پس نباید چکیده را در کاور لتر کپی پیست کنید!!
 • در اولین پارگراف ای نامه، عنوان مقاله خود، نویسندگان ، تیم و یا گروه تحقیقاتی و علاقه کاری خود را معرفی میکنید وسپس به بیان اینکه این مقاله در مجله دیگری ثبت نشده میپردازید. بد نیست علت اینکه چرا این مجله را برای سابمیت مقاله خود انتخاب کردید را نیز بیان کنید.
 • پس از معرفی، خیلی خلاصه اهداف تحقیق و نتایج کار خود را بیان کنید.از پرداختن به جزئیات مقاله بپرهیزید. یادتون باشه که این نامه باید دربردارنده جملاتی باشد که باعث تشویق ادیتور جهت بررسی مقاله شما و ارجاع آن به داورهای مناسب شود.لذا در نوشتن این نامه باید دقت کافی بخرج دهید.
 • پس از بیان نکات ذکر شده،در یک پاراگراف جداگانه به یبان کانتربیوشن های تحقیق بصورت تیتر وار، بیان کاربرهای عملی تحقیق خود و اینکه تحقیق فعلی شما چگونه میتواند باعث پیشرفت تحقیقات آتی شود، بپردازید. مثلا اگر نتایج کار شما میتواند جهت درمان یک بیماری مهم مورد استفاده قرارگیرد حتما در این نامه به بیان آن بپردازید تا ادیتور نسبت به بررسی مقاله شما با انگیزه بیشتری برخورد نماید
 • آخرین نکته رعایت نکات ظریف نوشتاری وگرامری است. حتما قبل از سابمیت ،کاور لتر را به یک متخصص بدهید تا از لحاظ گرامری آن را چک کند.

 

ارسال مقاله به مجله:

اکنون آماده ارسال مقاله هستید. در حال حاضر اکثر مجلات، دریافت مقاله به طریق الکترونیک را ترجیح می دهند، زیرا این روش امن تر و سریع تر است. فایل مقاله را به فرمت PDF یا Word  تهیه و از جدیدترین ویرایش آنها استفاده کنید.سپس فایل PDF مقاله را مجدداً با دقت بخوانید تا مطمئن شوید تمام حروف، اعداد و نمادها به درستی منعکس شده اند. از نمادهای غیر استاندارد استفاده نکنید. در سایت اینترنتی برخی مجلات معتبر، گزینه ای وجود دارد که با کلیک کردن بر روی آن، وارد مراحل ارسال آنلاین مقاله می شوید. به این ترتیب که صفحات متعددی باز می شود و از شما می خواهد عنوان، اسامی نویسندگان، آدرس، تلفن، فکس، پست الکترونیک و متن اصلی مقاله را وارد کنید. در هر قسمت باید آنچه را که از شما خواسته شده است از روی متن مقاله کپی کنید و در کادر مربوطه قرار دهید.

 

روند بررسی و داوری مقاله:

اکنون زمان انتظار فرا رسیده است. امیدوار باشید و در عین حال خود را برای رویارویی با هر پاسخی از سوی مجله آماده کنید. ممکن است مقاله شما به سرعت از جانب سردبیر مورد پذیرش واقع شود. این اتفاق نادر هنگامی رخ می دهد که ایده تحقیقاتی شما واقعا تازه و جالب باشد. حالتی که عمدتا رخ می دهد آن است که مقاله پس از غربالگری اولیه و اولویت بندی توسط سردبیر یا هیأت سردبیری، در اختیار چند داور یا کارشناس قرار می گیرد تا به دقت آن را ارزیابی نمایند. داوران موظفند در بازه زمانی که در اختیار دارند، مقاله را نقد و بررسی و نظراتشان را اعلام کنند. معمولاً فرمی در اختیار داور قرار می گیرد تا بر اساس آن، بکر بودن، کیفیت و نقاط ضعف و قوت مقاله را بررسی کند. اظهار نظر داوران باید کاملاً بی طرفانه باشد. برخی مجلات با پوشاندن اسم نویسندگان مقاله ای که به داور می سپرند، سعی می کنند به این هدف نزدیک تر شوند. در حالی که پنهان داشتن نام داور از نویسنده اقدامی رایج محسوب می شود، اما برخی مجلات از شما می خواهند داور مقاله تان را خودتان پیشنهاد کنید. مثلاً پیشنهاد داور در سری مجلات BMC  اجباریست، یعنی اگر داور پیشنهاد نکنید، مقاله شما مورد بررسی قرار نخواهد گرفت. در سری مجلات BMJ  پیشنهاد داور اختیاری است؛ یعنی به شما اجازه داده می شود که سه تا چهار داور پیشنهاد کنید. امروزه مسئله پیشنهاد کردن داوران به روندی رو به رشد در میان مجلات تبدیل شده است. برای پیدا کردن داوران بهترین راه استفاده از مراجع مقاله خودتان است، زیرا پژوهش شما در راستای پژوهش سایر افرادیست که در آن زمینه کار کرده اند؛ البته نه آنهایی که مخالف عقاید و نظرات شما هستند. نکته مهم آنست که به هیچ وجه حق تماس گرفتن با داوری که برمی گزینید را ندارید، حتی اگر کسی باشد که با او آشنا باشید.

 

زمان داوری:

زمان داوری و ارائه نتایج در مجلات مختلف با هم فرق می کند. متأسفانه این زمان در مورد مجلات داخلی بعضا تا یک سال طول می کشد. به طور کلی، چنانچه پس از گذشت 6 ماه از دریافت نامه وصول به سردبیر جوابی دریافت نکردید، با مجله تماس بگیرید. می توانید از تلفن، فاکس، ایمیل یا ارسال نامه پستی استفاده کنید. اگر با گذشت دو ماه باز هم جوابی دریافت نکردید، مجدداً با مجله تماس بگیرید و اگر باز هم جوابی نگرفتید دیگر هیچ مقاله ای به این مجله ارسال ننمایید.

 

سرنوشت مقاله پس از داوری:

مقاله شما پس از داوری در اختیار سردبیر قرار می گیرد. سردبیر، محوری ترین نقش را در تصمیم گیری نهایی بر عهده دارد. وضعیت مقاله پس از تصمیم سردبیر معمولاً به یکی از صورتهای زیر خواهد بود:

- پذیرش برای چاپ

- پذیرش برای چاپ پس از اصلاحات جزئی

- پذیرش برای چاپ پس از اصلاحات کلی

- بررسی مجدد احتمالی برای چاپ پس از اصلاحات اساسی

- بررسی احتمالی برای چاپ در قالب نامه به سردبیر یا گزارش کوتاه

- غیر قابل چاپ

 

چگونه به کامنتهای داوران پاسخ بدهیم:

 • به کامنتهای داورها با یک ذهنیت مثبت ومفید نگاه کنید. یادتون باشه هیچ مقاله آی اس آی بدون حداقل یکبار رویژن چاپ نمیشه و یکبار رویژن یک پروسه نرمال و طبیعی است و حتی ممکنه از شما بخوان که یک سری تستهای دیگه رو هم انجام بدید .هدف اونها ارتقا سطح مقاله شماست به هیچ عنوان با دید منفی به این قضیه نگاه نکنید!
 • به خاطر داشته باشد اگر ادیتوربه شما پیشنهاد اصلاح مقاله رو داد این بدین معنی است که هم ادیتور و هم داورواقعن میخوان که مقاله شما چاپ بشه.لذا هرگز به داورها به چشم یک منتقد نگاهئنکنید بلکه اونها رو یک شانس بدونید برای ارتقا کیفیت و سطح مقاله خودتون.
 • همه تلاشتون رو برای پاسخ به تمام درخواستهای داورها بکنید و سعی کنید داورها رو حسابی متقاعد کنید.
 • به هیچ وجه کامنت و یا درخواستی رو بی پاسخ نگذارید .مثلا اگر داور از شما خواسته آزمایشی رو انجام بدید که بنظر شما این آزمایش ضروری نیست و شما قصد ندارید اون آزمایش رو به مقالاتون اضافه کنید، باید توضیح بدید که چرا این آزمایش ضروری نیست وداور رو متقاعد کنید. میتونید حتی از رفرنس خاصی هم برای اثبات ادعاتون استفاده کنید و هر طور شده اون کامنت رو به نحو احسنت جواب بدید نه اینکه از سر اون کامنت بدون هیچ توضیحی بگذرید!
 • به هیچ وجه در پاسخ به کامنت داور نگید نظر من این است که این عبارت در مقاله من درست . است. مسلما داور به این نظر شما ایراد وارد کرده که اون کامنت رو داده !! پس شما اگر با نظر داور مخالفید آن را باید با تکیه بر رفرنسهای معتبر و با بیان استدلالهای منطقی ثابت کنید نه با تکیه بر نظرات شخصی !
 • اگر داور بیان کرده که مقاله شما از لحاظ انگلیسی عیبهای زیادی دارد که معمولا این یک کامنت نرمال برای کسانی هست که نیتیو نیستند. برای انجام این کامنت حتما مقاله رو به یک نیتیو بدید تا آن را چک کند . سایتی که اینکار رو با قیمت مناسب انجام میده سایت معتبر زیر هست: https://www.scribendi.com/
 • در پایان یادتان باشد که با انجام کامنتهای داورها نباید صحت مقاله شما را زیر سوال ببرید. اگر شما با نظر داور مخالفید و انجام یکی از کامنتهای داورها مقاله شما رو زیر سوال میبره لزومی نداره مقاله تان را طبق نظر داور اصلاح کنید. چون بالاخره این مقاله به اسم شما چاپ می شود نه اسم داورها و شما هستید که باید جوابگوی تعداد زیادی از محققان باشید نه داورها.

 

پذیرش و چاپ مقاله:

پس از آن که مقاله شما مورد پذیرش قرار گرفت، به خودتان تبریک بگویید. اعتماد به نفس ارزشمندی که به دست آورده اید را به عنوان نیروی محرکه پژوهش های بعدیتان حفظ کنید، اما هرگز دچار غرور نشوید. روزانه مقالات صدها محقق مانند شما در سراسر جهان پذیرش می شود.

پس از پذیرش مقاله و پیش از چاپ آن، ویرایش نهایی انجام می شود که گستردگی آن در مجلات مختلف متفاوت است. این ویرایش شامل غلط گیری املایی، اصلاح علائم نقطه گذاری، روان سازی جملات، رفع ابهامات گرامری، و بررسی بخش هایی است که احتمال خطا در آنها زیاد است (چکیده، قسمتهای آماری، شکل ها، جدول ها و مراجع). در دفتر سردبیری برخی مجلات، برطرف سازی این گونه اشکالات به ویراستار فنی سپرده می شود.

پس از این مرحله، نسخه آماده برای چاپ مقاله در اختیارتان قرار می گیرد تا برای آخرین بار بررسی و نهایتا آن را تأیید کنید. در این مرحله، مقاله شما حتی به لحاظ صفحه آرایی، مانند نسخه ای است که در مجله چاپ خواهد شد. باید تک تک لغات را آرام و بسیار دقیق بخوانید تا کلیه غلط های تایپی احتمالی را، به ویژه در جدول ها پیدا کنید. چنانچه اشتباهی در نسخه چاپ شده در مجله یافت شود، مسئولیت آن تماما بر عهده خودتان خواهد بود. در این مرحله مجاز نیستید تغییرات عمده ای ایجاد کنید. حداکثر می توانید یک یا دو کلمه را تغییر دهید. برخی از مجلات دستورالعملهای خاصی برای اصلاح نسخه پیش از چاپ مقاله دارند که باید به آنها دقیقا عمل کنید.

 

 

رد شدن مقاله:

مقاله شما ممکن است بدون داوری و مستقیما از جانب سردبیر رد شود. رد شدن سریع مقاله علل مختلفی دارد و همواره به معنای کم ارزش بودن مقاله شما نیست. ممکن است مقاله اصلاً در حیطه علمی مورد علاقه آن مجله نبوده باشد. این مشکل به ویژه در مورد مجلات تخصصی و فوق تخصصی پیش می آید که علاقمند به چاپ موضوعات خاصی هستند. البته این احتمال نیز وجود دارد که سردبیر به دلیل کهنه و تکراری بودن موضوع مقاله آنرا رد کرده باشد. رعایت نکردن نکاتی که هنگام تنظیم نامه همراه و بخشهای مختلف مقاله گفته شد نیز در رد شدن مقاله بی تاثیر نیست. اگر مقاله شما پس از بررسی توسط داوران و جمع بندی نظرات آنها مردود تشخیص داده شود، سردبیر در قالب یک نامه محترمانه ضمن اعلام این مطلب، نظرات داوران را به شما منعکس می کند. نظرات داوران را به دقت بررسی کنید و آنها را در مقاله تان اعمال نمایید. داوران بدون اینکه نیاز باشد از آنها تشکر کنید، مقاله شما را خوانده اند و عیب و ایرادات آنرا گرفته اند. از این بابت خوشحال باشید و بدانید که در صورت ارسال مجدد به مجله دیگر، شانس چاپ مقاله تان بیشتر می شود. حتی توصیه می شود چنانچه زمان به شما اجازه می دهد، ابتدا مقاله تان را برای مجله ای که عامل تأثیر نسبتا بالایی دارد و هر مقاله آن توسط چند داور بررسی می شود بفرستید تا از جانب داوران مورد بررسی قرار گیرد، آنگاه ( به شرطی که سریعا رد نشده باشد) با اعمال نظرات ارائه شده از سوی داوران، مقاله را برای مجله ای با عامل تأثیر کمتر بفرستید. این کار شانس پذیرش را افزایش می دهد. نوشتن نامه به سردبیر با هدف عوض کردن تصمیم وی یا اعتراض نسبت به نظر داوران، معمولاً مشکل را حل نمی کند و به اعتبار شما نیز لطمه می زند. چنانچه حدس می زنید داور مربوطه در چندین مورد دچار اشتباه شده یا گمان می کنید سوء تفاهم کوچکی پیش آمده است، می توانید نامه محترمانه ای به سردبیر بفرستید و استدلال خود را مطرح کنید. شما مجاز هستید هر زمان که صلاح بدانید، مقاله ای را که ارسال کرده اید، با ارسال یک نامه به سردبیر بازپس بگیرید، هرچند این کار اعتبار شما را نزد مجله مورد نظر مخدوش می کند.

 

ارسال به مجله دیگر:

از همان روزی که مقاله شما رد شد، دوباره دست به کار شوید. نخست کلیه ایراداتی را که داوران به آنها اشاره کرده اند اصلاح کنید، زیرا به علت تخصصی بودن موضوع، ممکن است مقاله تان پس از ارسال به مجله بعدی، مجدداً در اختیار همان داور یا داوران قرار گیرد. مجله بعدی را با دقت انتخاب کنید. بهتر است عامل تأثیر آن از مجله قبلی کمتر باشد. پس از خواندن راهنمای نویسندگان، مقاله را به مجله جدید ارسال نمایید.

مطالب مرتبط

ترجمه مقاله اثرات تجربه های نا

The Effects of Brand Experiences, Trust and Satisf

اندازه گیری و پیش بینی ته نشست

Measurements and predictions of settlements induce

14 درصد تخفیف برای تمامی سفارش

تخفیف 14% تمامی سفار ش های ترجمه و تایپ   مرکز ت

فناوری جداسازی و تصفیه حذف فلز

Heavy metal removal from aqueous solution by advan

چرا واسط های ترجمه سنتی از ارت

چرا واسط های ترجمه سنتی از ارتباط مستقیم بین مترجم

ترجمه مقاله درک آزمون تی با نم

UNDERSTANDING THE INDEPENDENT-SAMPLES t TEST Abst

تماس با ما

کرمانشاه، ساختمان جهاددانشگاهی، پارک علم و فناوری استان کرمانشاه

 

ایمیل:mail[at]trty[dot]ir

تلفن:38396901-083

تلفن:09338225855

 

مدیریت سفارش